horváth istván
Románia nemzetiségi bibliográfiája 1990-2001

 

       bibliográfiák   » románia nemzetiségi bibliográfiája
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  cím a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  mutatók a c d e g l m n o p r s t v
  keresés   szûkítés -  
    1994: 26 cikk lapozás: 1-26


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
G. Andreescu, V. Stan, R. Weber. Studz on the conception of democratic alliance of Hungarians in Romania on rights of national minorities. A critical analysis of the rmdsz documents institut: The Center For Human Rights; editură/revistă: Apador-ch an: 1994

Abraham,Dorel Structura etnica a populatiei romaniei(Ethnical structure of the population of roumania) editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneasca,year 5,no.2-3,pp.169-179 țară: România, București an: 1994 limbă: Roumanian cuvinte cheie: Etnic minorități(maghiari, germani, romi) gen: Studiu teoretic (date statistice) se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul se bazează pe date statistice relevante pentru analiza structurii interetnice a populației. Sunt analizate datele statistice privindgrupurile etnice din România între anii 1930-1992. Este de asemnea prezentat distribuția teoretică a grupurilor etnice și structura religioasă.

Abraham,Dorel;Badescu,Ilie Convietuire etnica si conflicte interetnice(Ethnic cohabitation and interethnical conflicts) editură/revistă: Romanian academy ,/ Sociologie romaneasca,year 5,no.2-3,pp.209-220 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Relații interetnice(conflict interetnic) gen: Studiu teoretic se găsește: History-philosophy library, Babeș-Bolyai University rezumat: Studiul prezintă o cercetare ce privește drepturile minorităților. Făcând diferența dintre conflictele etnice și sociale, a rezultat că în regiunile cu o oarecare omogenitate etnică (Transilvania, Banat, Dobrogea) conflictele au bază socială și nu etnică.

Abraham,Dorel;Badescu,Ilie Conlocuirea etnica in Romania.resultate ale cerectarilor de teren(Ethnic cohabitation in Roumania.results of the field invesigations) editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneasca,year 5,no.2-3,pp.181-192 țară: România, București an: 1994 limbă: Roumanian cuvinte cheie: Cultură(atitudini) gen: Studiu teoretic (date statistice) se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul prezintă o investigare a conlocuirii etnice. Ea începe cu nivelul de evaluare a atitudinilor și a sentimentelor etnice, continuă cu determinarea echilibrului cohabitării și în final examinarea variației regionale a cohabitării. Problemele metodologice speciale îl fac în mod necesar un studiu de natură interetnică. Articolul prezintă conlocuirea cu maghiari, romi, germani și evrei.

Andreescu, Gabriel Extremismul nationalis in Romania si europa de est editură/revistă: 22", nr. 10, gds țară: România, Bucuresti an: 1994 limbă: Romana cuvinte cheie: Nationalism; minoritati etnice (evrei); politica; societate civila (ong-uri) gen: Relatare se găsește: Biblioteca academica din Cluj-Napoca rezumat: Acest discurs a fost rostit de Andreescu la seminarul din 3 - 4 martie 1994 de la Strasbourg. Andreescu descrie contextul nationalismului, prezinta partide extremiste cat si organizatii care lupta pentru drepturile omului, prezinta antisemitismul de Romania.

Badescu, Ilie Etnomorfologie. Contributii si chestiunea frontierelor si a minoritatilor etnice (Ethnomorphology. Contributions and the frontiers and ethnical minorities' issue) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 5, no.2-3, pp.301-311 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: "Politică (stat); minorități etnice" gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: "Autorul studiului susține că statul este forma manifestării etnopolitice a populației. În Europa de Est există un conflict între trei concepții statale: concepția romană, concepția orientală etnocratică și concepția imperiului-suplinitor. În urma câtorva măsurători etnoscopice s-au constatat raporturi pozitive (de creștere) pentru minoritățile din România, dar rate negative pentru minoritățile de români din statele vecine. Acest fapt demonstrază caracterul Romîniei de stat național. Autorul prezintă de asemena câteva rezultate obținute de Sabin Manuila, primul specialist român care a lucrat cu "balanțe etnoscopice" procedură în evaluarea "granițelor". Cele mai "fierbinți" frontiere sunt cele cu Ungaria și Rusia."

Badescu, Ilie; Abraham, Dorel Fenomenul etnic inter stiinta si ideologie (The ethnic phenomenon between science and ideology) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 5, no.2-3, pp.137-149 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Ethnic minorities; politics (legislation); interethnc relations (ethnic conflict); ethnic policies (assimilation) gen: Theoretical study se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Articolul prezintă șase modele ale învrăjbirii sau cooperarea între grupuri (asimilare, pluralism, protecție legală a minorităților, exploatarea continuă, exterminarea). Originea conflictelor etnice se explică cu ajutorul a trei teorii: teoria realistă, teoria funcționalistă și teoria conflictuală. Autorul definește grupurile etnice și grupurile minoritare. În final sunt prezentate trei modele pentru soluționarea problemelor etnice: modelul național, modelul democrației americane și modelul etnocratic al imperiilor orientale străvechi.

Badescu,Ilie;Abraham,Dorel Conlocuirea etnica in Romania.aspecte teoretico-metodologice(Ethnic cohabitation in Roumania.theoretic-methodological aspects) editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneascayear 5,no.2-3,pp.161-167 țară: România, București an: 1994 limbă: Roumanian cuvinte cheie: Cultură(multietnic) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul examinează aspectele teritoriale din perspectiva fenomenului interetnic.Tensiunea și conflictele sunt analizate din trei cadre: rezidențial, regional și național. Autorul face o tipologie a zonelor cohabitale.

Balasa, Ana Relatiile interetnice si protectia drepturilor minoritatilor (Interethnic relations and the minorities rights' protection) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 5, no.2-3, pp.221-231 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: "Politică (cetățenie); cultură (identitate); minorități etnice" gen: Analiză statistică se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: "Concluziile cercetărilor au fost că majoritatea atitudinii populației raportat la problemele specific etnice a fost caracterizată prin indulgență și acceptare, tot astfel fiind caracterizate problemele specifice populației maghiare. Singura sursă de conflict este discuția despre "drepturile suplimentare". Divergențele dintre români și maghiari nu sunt etnice ci politice. Stereotipiile românilor privind evreii și romii sunt mai frecvente și exprimă nu doar apreciere negativă ci și un fel de respingere."

Burtea, Vasile Neamurile de rromi si modul lor de viata (The rroma branches and their way of living) institut: M.M.P.S.; editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 5, no.2-3, pp.257-273 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice (romii) gen: Analiză etnosociologică, anchetă sociologică se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Autorul studiului încearcă să clasifice romii având în vedere diferite dimensiuni (regiune, tipul comunității). Rezultatul este ceea ce romii numesc grupuri . Ca rom, apartenența la unul din grupuri este elementul principal al identificării reciproce a etniei rome. Ca cetățean, elementul principal aparține grupului majoritar cohabitant. Cu timpul apar sub-ramificații. Autorul face o scurtă prezentare a a ramurilor descoperite în urma investigării. Grupurile romilor apar, se dezvoltă și dispar. Necesită o mai bună cunoaștere și explorare a situației prezente a romilor pentru a putea îmbunătăți situația lor actuală.

Chelcea, Septimiu Atitudinile etnice ale studentilor in perioada de tranzitie (Student's ethnical atitudes in the transition period) institut: Bucharest University, Sociology College, Romania; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 1 year, no.3, pp. 67-75 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Cultură (atitudini, identitate națională, stereotipuri) gen: Anchetă sociologică se găsește: Ccrit rezumat: Această anchetă, realizată în ianuarie 1994 de Centrul pentru Studii Socio-Umaniste al Universității București, se concentrează asupra atitudinilor etnice ale studenților, reprezentările lor privind identitatea națională și structura valorilor lor profesionale. Studiul prezintă atitudinile etnice ale studențior așa cum ele au rezultat în urma anchetei și promisiuni de educație interculturală extensivă pentru studenți.

Chelcea, Septimiu Reprezentarea sociala a identitati nationale a romanilor (The social representation of the Romanians' national identity) institut: Bucharest University; editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 5, no.2-3, pp.193-203 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Cultură (identitate națională) gen: Analiză statistică se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul prezintă imaginea de sine a românilor privit prin stereotipuri pozitive (calități psiho-morale) și negative (defecte psiho-morale). Cercetarea arată că imaginea etnică de sine este determinată de factori istorice tradiționale, de mediul de rezidență și de caracteristici personale. S-a realizat o comparație între stereotipuri interetnice dinaintea anului 1989 și cele din perioada totaliatristă. Concluzia este că stereotipurile sunt determinate de contextul social-politic și acestea sunt într-o anumită măsură flexibile.

Chelcea, Septimiu Atitudini etnice ale romanilor : distanta sociala (Romanians' ethnical attitudes : the social distance) institut: Bucharest University; editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 5, no.2-3, pp.205-208 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: "Minorități etnice (evrei, germani, tătari, armeni); grupuri etnice" gen: Analiză statistică se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul arată că atitudinea românilor față de grupurile etnice din România variază foarte mult de la un grup etnic la altul, dar românii nu arată xenofobie sau atitudini de excludere față de nici o minoritate etnică din țară. Este evident un fel de regularitate în dezvoltarea și exprimarea atitudinilor etnice: femeile și populația rurală arată mai puține atitudini pozitive față de minoritățile etnice.

Chelcea,Septimiu Atitudini etnice si masurarea lor (Ethnic atitudes and their measure) institut: Bucharest University; editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneasca,year 5,no.2-3,pp.125-130 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Cultură(atitudini) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul prezintă problemele ivite în urma măsurării atitudinilor etnice. Cel mai vechi și cel mai des utilizat instrument al măsurii atitudinale este "Scala Distanței Sociale". Autorul prezintă un model al acestui instrument."

Ciobanu-Bacanu, Maria Comunitatea sateasca multietnica - Hadareni (Multiethnical rural community - Hadareni village) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 5, no.2-3, pp.275-281 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice (romi, maghiari); cultură (multietnic) gen: Analiză de caz, anchetă sociologică se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul s-a realizat în urma conflictului din satul Hadareni purtat între săteni și un grup de romi. Satul Hadareni se arată a fi o comunitate coezivă, cu o bază social-economică solidă, un microcosmos uman. Satul este multietnic (români, maghiari și romi), dar a fost împărțit în grupuri care au fost integrate social și grupuri care au încălcat legea, ceea ce a determinat tensiuni. Investigarea arată că în Hadareni nu a fost un conflict interetnic ci un conflict social, fapt dovedit de locatarii romi integrați în comunitatea satului și care și-au arătat solidaritatea față de sătenii care trăiau civilizat și nu față de coetnicii romi. Concluzia autorului este că, conflictele și tensiunile din comunitățile polietnice pot fi soluționate prin revizuirea studiului asupra modului de viață și sistemul de valori al romilor.

Feischmidt Margit Etnicitas es helyi intezmenyek. Jegyzetek egy mezosegi falurol institut: Unicersitatea Janus Pannonius, Pecs, Ungaria; editură/revistă: Regio, nr. 3 țară: Ungaria, Budapesta an: 1994 limbă: Maghiara cuvinte cheie: Cultura (religie, simboluri etnice, endogamie); educatie; minoritati etnice (maghiari, romi); politica (discriminare) gen: Cercetare antropologica, munca de teren, observatie participativa, interviu se găsește: Ccrit rezumat: Autorul ne arata care sunt acele elemente institutionale ale constructiei identitare, care sunt legitimate de a reprezenta o minoritate.

Galati Fischer, Stephen National minority problems in Romania: continuity or change institut: University Of Colorado; editură/revistă: Nationalities papers, vol. 22, nr. 1, pg. 71 - 83 țară: Uk, Abingdon, Oxfordshire an: 1994 limbă: Engleza cuvinte cheie: Nationalism (ideologie nationalista); minoritati etnice (maghiari, evrei, sasi); politici etnice (asimilare), politica (discriminare) gen: Analiza statistica secundara se găsește: Centrul de documentare pentru o societate deschisa rezumat: Autorul analizeaza situatia a trei minoritati reprezentative din Romania: a maghiarilor, a evreilor si a sasilor. Subliniaza ca in perioada dintre cele doua razboaie mondiale, respectiv in perioada comunista existau practici discriminative si asimilative in Romania, analizand baza ideologica a acestor politici.

Kivu, Mircea O abordare empirica a relatiei dintre romani si maghiari (An empirical approach to the relation-ships between Romanians and hUngarians institut: I.M.A.S.; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 1 year, no.4, pp.3-21 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Relații interetnice (tensiuni interetnice); politică (alegeri, românia-ungaria, partide politice, drepturi colective); cultură (atitudini, auto/hetero identificare) gen: Anchetă sociologică se găsește: Ccrit rezumat: Articolul prezintă relațiile dintre români și maghiari și încearcă să analizeze și să înțeleagă motivațiile, atitudinile și opiniile lor. Sondajul de opinie publică se concentrează asupra următoarelor probleme: distribuția reprezentării sociale ale românilor și maghiarilor având în vedere mediul lor social, imagine de sine și imaginea celuilalt specifice celor două populații, distribuția atitudinilor față de drepturile minorităților etnice, felul în care este perceput spațiul politic român de către români și maghiari, felul în care este percepută relația României cu țările vecine. Referitor la aceste probleme sunt furnizate date statistice.

Larionescu,Maria Etnicitatea-identitate colectiva virtuala(Ethnicity-virtual colective identity) editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneasca,year 5,no.2-3,pp.151-159 țară: România, București an: 1994 limbă: Roumanian cuvinte cheie: Cultură(identitate) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul arată importanța în prezent a cercetării sociologice românești, mai ales a lor D. Gusti și N. Petrescu. Ei sunt printre cei care se ocupau cu definirea analizării fenomenului de identitate socială. D. Gusti introduce dimensiunea voluntară ca o variabilă definitorie a națiunii, legat de statutul etnic natural. Pentru N. Petrescu factorul etnic este rezultatul unui lung proces al organizării sociale până când acesta ajunge la unitate.

Lorincz, D., Jozsef Construirea societatii civile : pe baze nationale sau stiintifice ? - o polemica in cultura maghiara din Romania (The civile society's construction : on national or scientific bases ? - a polemic in the Hungarian culture from Romania editură/revistă: Imas / Polis, 1 year, no.1, pp.123-131 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: "Cultură (identitate); minorități etnice (maghiari); politică (partide politice)" gen: Studiu teoretic se găsește: Ccrit rezumat: " În acest studiu sunt prezentate două dintre cele mai importante ipoteze ale liderilor culturali ai minorității maghiare din România: dubla perspectivă(posibilitate) a drepturilor politice și culturale ale minorităților ( ca un model instituțional, juridic și un barometru al contextului social și politic) și că aceste drepturi pot fi obținute și asigurate în sfera politică și legislativă. Sunt reprezentate pozițiile unor antropologi din Miercurea Ciuc; autorul continuă cu analiza relației știință-ideologie. Concluzia este că "nomenclatura culturală maghiară" menține poziția de putere după 1989 și a reușit să o convertească în putere politică."

Manuila,Sabin Unele aspecte demografice in viziunea doctorului Sabin Manuila(Some demographic aspects in doctor Sabin Manuila's vision) editură/revistă: Romanian academy/Sociologie romaneasca, year 5, no.6, pp.583-592 țară: România,Bucuresti an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul începe cu prezentarea opiniei lui Sabin Manuila despre situația legăturii elementului românesc cu elementele etnice. Autorul vorbește despre fenomenul de mortalitate, natalitate și denatalitate. El propune un plan economic, luînd în considerare faptul că în acel an (1936) aproape 80% din populația română aparținea mediului rural.

Marga, Andrei Disocieri privind nationalismul (Dissociations respecting the nationalism) institut: History And Philosophy College, Babes-Bolyai University; editură/revistă: Imas / Polis, 1 year, pp.112-118 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Nationalism; cultură (națiune); politică (legislație) gen: Studiu teoretic se găsește: Ccrit rezumat: Articolul găsește răspunsuri la întrebări precum: "în ziua de azi, este specific naționalismul?"; "promovarea națiunii ia forma naționalismului?"; "care este viitorul principiului național?". Sunt analizate: naționalismul clasic, naționalismul estic (ce a pierdut contactul cu perspectiva universală), naționalismul actual al Europei de Est care încearcă să se legitimeze prin analogia cu naționalismul grupurilor minoritare ale statelor actuale din Vest. Autorul vorbește de naționalism discutând despre următoarele probeme: integrarea realistă, economia, politici globale și juridice."

Pippidi, Andrei Miturile trecutului/ raspantia prezentului editură/revistă: 22", nr. 8, gds țară: România, Bucuresti an: 1994 limbă: Romana cuvinte cheie: Nationalism (simboluri nationale, identitate nationala, autoidentificare) gen: Eseu se găsește: Biblioteca central unicersitara, Cluj-Napoca rezumat: Articolul prezinta evolutia nationalismului romanesc de la Scoala Ardeleana, Antonescu pana astazi. In discursul sau, autorul pune mare accent pe miturile nationale, problema originilor. Aminteste de scrierile nationaliste ale lui Eminescu, Eliade, Iorga. Discursul a fost prezentat la colocviul de la Institutul Goethe, Bucuresti, in data de 18 - 19 februarie 1992.

Radulescu,Sorin;Banciu,Dan Traditie si actualitate in conlocuirea populatiei in zonele si localitatile cu profil multietnic(Tradition and actuality in the cohabitation of the population in the zones and localities with multiethnical profile) editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneasca,year 5,no.2-3,pp.233-255 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Cultură(multiculturalism); sibiu,bruiu gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul prezintă problemele sociale și culturale ale zonelor și localităților cu profil multietnic din județul Sibiu, fenomenul mogrării externe și retromigrării în acest județ, evaluarea demografică a depopulării ariilor Saxone ale Transilvaniei și popularea cu romi, la acestea se adaugă un studiu de caz al satului Bruiu.

Stroe-Brumariu, Raluca Legea minoritatilor nationale editură/revistă: 22", nr. 13, gds țară: România, Bucuresti an: 1994 limbă: Romana cuvinte cheie: Politica (legislatie); minoritati etnice (maghiari) gen: Ancheta se găsește: Biblioteca central universitara, Cluj-Napoca rezumat: In acest articol sunt prezentate opiniile liderilor UDMR si a altor perosnalitati (varujan Vosganian despre legea minoritatilor). Se afirma ca prin aceasta lege nu sunt respectate prevederile Declaratiei de la alba Iulia si a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului. Se cere autonomia regionala.
kapcsolódó
» az adatbázisról
további repertóriumok

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia