horváth istván
Románia nemzetiségi bibliográfiája 1990-2001

 

       bibliográfiák   » románia nemzetiségi bibliográfiája
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  cím a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  mutatók a c d e g l m n o p r s t v
  keresés   szûkítés -  
    m betû: 11 cikk lapozás: 1-11


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
M. Shafir Revival of political right in post-communist Romania editură/revistă: In j. Held (ed), democracy and right-wing politics in Eastern Europe in the 1990s New York, Columbia University Press , 1993, pp. 153-174, p.160; an: 1993

Magyari V. Eniko Negocierea multiculturalismului editură/revistă: Revista centrului de studii rasaritenesi a institutului de antropoogie culturala, 1997/1, p. 96-103 an: 1997

Magyari-Vincze Eniko Kolozsvari egyetem es a romaniai magyar identitaspolitika institut: Universitatea "Babes-Bolyai", Facultatea De Studii Europene, Cluj-Napoca; editură/revistă: Replika -tarsadalomtudomanyi folyoirat, n3. 37 țară: Ungaria, Budapesta an: 1999 limbă: Maghiara cuvinte cheie: Politici identitare; cultura (identitate culturala); educatie multiculturala gen: Cercetare antropologica rezumat: Autoarea discuta depre istoria Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, si argumenteaza ca discutiile despre caracterul etnic al universitatii reflecta defapt perceptiile conflictuale ale elitei romanesti si maghiare despre relatia celor doua grupuri etnice din Romania. Ea identifica trei strategii ale politicii etnice: segregare conflictuala, separatism consensual si asimilare institutionala."

Manuila,Sabin Unele aspecte demografice in viziunea doctorului Sabin Manuila(Some demographic aspects in doctor Sabin Manuila's vision) editură/revistă: Romanian academy/Sociologie romaneasca, year 5, no.6, pp.583-592 țară: România,Bucuresti an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca de istorie și filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai rezumat: Studiul începe cu prezentarea opiniei lui Sabin Manuila despre situația legăturii elementului românesc cu elementele etnice. Autorul vorbește despre fenomenul de mortalitate, natalitate și denatalitate. El propune un plan economic, luînd în considerare faptul că în acel an (1936) aproape 80% din populația română aparținea mediului rural.

Marga, Andrei Disocieri privind nationalismul (Dissociations respecting the nationalism) institut: History And Philosophy College, Babes-Bolyai University; editură/revistă: Imas / Polis, 1 year, pp.112-118 țară: România, București an: 1994 limbă: Romanian cuvinte cheie: Nationalism; cultură (națiune); politică (legislație) gen: Studiu teoretic se găsește: Ccrit rezumat: Articolul găsește răspunsuri la întrebări precum: "în ziua de azi, este specific naționalismul?"; "promovarea națiunii ia forma naționalismului?"; "care este viitorul principiului național?". Sunt analizate: naționalismul clasic, naționalismul estic (ce a pierdut contactul cu perspectiva universală), naționalismul actual al Europei de Est care încearcă să se legitimeze prin analogia cu naționalismul grupurilor minoritare ale statelor actuale din Vest. Autorul vorbește de naționalism discutând despre următoarele probeme: integrarea realistă, economia, politici globale și juridice."

Marrant, Joel Strategii pentru prevenția conflictelor interetnice din Transilvania (Strategies for interethnic conflict prevention in Transilvania) institut: Linfield College; editură/revistă: Newsletter of the east european anthropology group, 15 vol., no.2 țară: Usa an: 1997 limbă: English cuvinte cheie: Politică (românia-ungaria, politici etnice, adminiistrația locală); relații interetnice (itensiuni interetnice); (societate civilă (ongs); cultură identitate) gen: Raport științific se găsește: Ccrit, site : http : // www.depaul.edu/~rroteube/aeer/aeer15_2.html#marrant2 rezumat: Raportul este construit pe ideile și inspirațiile a numeroși școlari care au încercat să desfacă nodurile istorice ale regiunii din Bazinul Dunării și să construiască un fundament al păcii și justiției în regiune. Studiul se referă șa conflictul dintre românii și maghiarii din Transilvania, cuprinzând o istorie a acestui conflict, propuneri referitoare la prevenirea lui și câteva opinii despre relațiile diplomatice dintre statul Român și Ungar și contribuția organizațiilor nonguvernamentale în reducerea tensiunilor pe bază etnică din Transilvania.

Merfea, Mihai Ceangaii despre ei insisi ( the changas about them self) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 6, no.5-6, pp.421-438 țară: România, București an: 1995 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice gen: Anchetă sociologică se găsește: Biblioteca academiei române rezumat: Studiul prezintă ceangăii care sunt considerați de cele mai multe ori români din Transilvani ce conlocuiesc cu secuii de sute de ani, împrumutând cuvinte din limba lor, forțați să treacă la catolicism, dar ei și-au menținut propriul limbaj, propria lor tradiție și propriile lor obiceiuri. Populația care vorbește română, "ceangăiască" și maghiară, de religie catolică, greco-catolică, ortodoxă, protestantă și neoprotestantă și care a migrat din Transilvania spre locuri din Moldova este numită "ceangău". Pentru a argumenta aceste afirmații, autorul aduce dovezi istorice, argumente lingvistice, etnografice și de asemenea dovezi geografice,etnosociologice, folclorice și antropologice."

Mezei Maria Spre o europa a triburilor sau a popoarelor izgonite editură/revistă: 22", nr. 12, gds țară: România, Bucuresti an: 1992 limbă: Romana cuvinte cheie: Cultura (multiculturalism); demografie (migratie); politica gen: Interviu se găsește: Biblioteca central universitara "Lucian Blaga", Cluj-Napoca rezumat: Intre 27-29 februarie la Paris s-a desfasurat un colocviu international pe tema unor probleme comune europene. Din Romania au participat Smaranda Enache, G. Liiceanu, Mihnea Berindei, care rezuma cele intamplate la Paris. Teme abordate: rolul intelectualului in Europa, nationalism, confuzia imaginilor, etc.

Molnar Gusztav Erdelyi kerdes institut: Institutul Central-European "Teleki Laszlo", Budapesta, Ungaria; editură/revistă: Magyar kisebbseg - nemzetpolitikai szemle, nr. 3 - 4 țară: România, Cluj Napoca an: 1997 limbă: Maghiara cuvinte cheie: Politica (federalizare, autonomie, devolutie); natiune (stat-natiune); cultura (identitate, identitate culturala, stereotipuri, religie) gen: Studiu geopolitic se găsește: Www.hhrf.org rezumat: Teza fundamentala a studiului este divizarea Europei Centrale si de Est conform paradigmei huntingtoniene - mai cu seama "problema transilvaneana", facand totodata referiri la problematica federalizarii regiunilor, a statului-natiune, si a statutului sau la acest sfarsit de secol."

Mungiu-Pippidi, Alina Problema democratiei transetnice (The problem of transethical democracy) institut: Political Studies Centre; editură/revistă: Political and economical researches institute/ Sfera politicii, 4 year, no.36,37,38 , pp.37-45, 36-42, 16-23 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice (maghiari); politică (partide etnice) gen: Studiu teoretic se găsește: Octavian Goga county library rezumat: Studiul prezintă problema minorităților maghiare din variate unghiuri, avănd substraturi care țin nu doar de soluțiile juridice, legislative sau administrative ci prezintă o încărcare psihologică legată de trecutul Transilvaniei, ceea ce motivează tendințele profunde. Autorul grupează aceste tendințe în: oficiul de consultanță ideologică, oficiul de consultanță umanitară (drepturi colective și individuale) și oficiul de consultanță administrativo-politică (autodeterminere intrenă). Ca actori politici principali sunt analizați UDMR și CDR.
kapcsolódó
» az adatbázisról
további repertóriumok

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia