horváth istván
Románia nemzetiségi bibliográfiája 1990-2001

 

       bibliográfiák   » románia nemzetiségi bibliográfiája
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  cím a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  mutatók a c d e g l m n o p r s t v
  keresés   szûkítés -  
    t betû: 10 cikk lapozás: 1-10


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
T.Gallagher Democrație și naționalism în România1989 -1998 editură/revistă: All an: 1999

T.Gallagher O critică a centralismului eșuat și a egoismului regional din România editură/revistă: In Andreescu G. și Molnar G. (ed), Problema transilvană,București, Polirom, 1999, pp. 100 - 114 țară: România an: 1999

T.Gallagher ’Romania, nato and kosovo: right instincts, wrong tactics editură/revistă: Foreign policiy, no. 7 - 8, 1999 - 2000, pp.84 - 95

T.Magyari, V. Veres Duna Televizio erdelyi kozonsege editură/revistă: Hungaria kozalapitvany, 1998, pp. 11 an: 1998

Tanasescu, Florian Raportul asupra evenimentelor de la Targu Mures - unele motivatii si constatari (The report upon the events from Targu Mures - some motivations and findings) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 2, no.1-2, pp.49-62 țară: România, București an: 1991 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice(maghiari); relații interetnice (conflicte interetnice) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca academiei române rezumat: Sursele de eroare sunt închise în faza exploratoare, inițiativa departamentală și mandatul imperativ. Autorul prezintă cum au fost adunate informațiile, natura și caracterul lor, modalitatea elaborării de către Raportul Comitetului de Cercetare, cercul Raportului, adresele și obiectivele comunicării și analiza Raportului: cauzele și elementele conflictului interetnic și o abordare macrosocială.

Teaciuc, Stefan Drepturi sfinte calcate in picioare editură/revistă: 22", nr. 3/2, gds țară: România, Bucuresti an: 1990 limbă: Romana cuvinte cheie: Cultura (identitate); minoritati (ucrainieni) gen: Eseu se găsește: Biblioteca central universitara, Cluj-Napoca rezumat: Autorul prezinta pe scurt istoria minoritatii ucrainene din Romania, inainte de comunism si in timpul comunismului. Sunt mentionate cererile Uniunii Ucrainenilor din Romania, cum ar fi reinfiintarea scolilor, emisiuni de radio, televiziune, reprezentare la nivelul puterii politice a acestei minoritati.

Trebici, Vladimir Minoritatile nationale din Romania (National minorities from Romania) institut: A.S.E. Bucharest And C.E.D.O.R.; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 3 year, no. 1, pp. 106-103 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Demografie (migrație); minorități etnice (maghiari, secui, ceangăi, evrei, țigani etc.) gen: Studiu etnografic se găsește: Ccrit rezumat: Studiul examinează situația minorităților etnice din România, conform recensământului din 1992. Este accentuat mai ales minoritatea etnică maghiară. Sunt examinate de asemenea prinicpalele caracteristici ale maghiarilor: structurile de vârstă și sex, distribuția regională și de asemenea câteva trăsături social - economice. Trebuie subliniat importanța distribuției maghiarilor după religie.

Trebici,Vladimir Commentaria in demographiam(I) editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneasca,year 6,no.1-2,pp.109-120 țară: România, București an: 1995 limbă: Roumanian cuvinte cheie: Cultură(religie) gen: Studiu teoretic(date statistice) se găsește: Biblioteca academiei române rezumat: Studiul analizează informal problemele demografice din România, datorită necesității de a arăta aspectele cele mai puțin înțelese sau greșit înțelese, folosindu-se în principal de rezultatele recensământului din 7 ianuarie 1992. Sunt urmărite problemele minorităților și structura populației după religie.

Turda, Marius Romanii ardeleni si fabula identitatii (The transilvanians and the fabie of identity) editură/revistă: Imas / Polis, 4 year, no.2, pp.143-148 țară: România, București an: 1997 limbă: Romanian cuvinte cheie: Cultură (identitate națională, națiune) gen: Studiu teoretic se găsește: Ccrit rezumat: Articolul prezintă cele mai reprezentative variabile din studiul identității naționale ale celor din Transilvania: volumul populației și faptul că ei au fost primii pe acel teritoriu, dezvoltarea culturală, rolul lor politic în lume, tradițiile religioase. Toate acestea dau specificitate acestor oameni. Întrebarea retorică este: "putem vorbi despre un model al identității naționale în cazul celor din Transilvania?"
kapcsolódó
» az adatbázisról
további repertóriumok

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia