horváth istván
Románia nemzetiségi bibliográfiája 1990-2001

 

       bibliográfiák   » románia nemzetiségi bibliográfiája
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  cím a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  mutatók a c d e g l m n o p r s t v
  keresés   szûkítés -  
    1996: 31 cikk lapozás: 1-30 | 31-31


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Învățământul în România- date statistice institut: Comisia Națională Pentru Statistică; an: 1996

Relațiile interetnice din România institut: I.M.A.S. (Institute For Marketing And Surveys); an: 1996

A. Biro International relations of the democratic alliance of Hungarians in Romania (Dahr) editură/revistă: International Studies 2/1996, pp. 20 - 42. P. 26 an: 1996

A. Mungiu Pentru o democrație transetnică în România institut: Centrul Pentru Studii Politice Si Analiza Comparativă; editură/revistă: Dosar documentar nr. 23-A, June 1996, p 8-9. an: 1996

Capelle-Pogaceanu, A. Relations hungaro-roumaines at la question des minorites magyares institut: Centre D'etudes Et De Recherches Internationales. Fondation Nationale Des Sciences Politiques; editură/revistă: Les etudes du ceri n°12 - january 1996 an: 1996

E. Á.Varga Családok nemzetisége és felekezeti összetétele romániában az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján editură/revistă: Regio vii, 1996/3. Pp. 81-138 an: 1996

I. Székely Választottunk editură/revistă: Magyar kisebbség, 1966, 1-2, pp. 15-70, an: 1996

, R. Rose, C. Haerpfer Change and stability in the new democracies barometer. A trend analysis editură/revistă: Centre for the study of public policy, university of Starlyde, 1996, p. 33 an: 1996

.N. Edroiu, V. Puscas Hungarians of Romania institut: Fundația Culturală Română; an: 1996

A. Mungiu-Pippidi Special status of the Hungarian minority in Romania editură/revistă: Foreign policy No. 1, 1996, pp. 66 - 100 an: 1996

A.M. Biro Minority policies in Romania institut: Teleki Laszlo Institute For Central European Studies; editură/revistă: Occasional papers no 6 țară: Ungaria an: 1996

Bell, Andrew Hungarians in Romania since 1989 institut: Boston University, Boston; editură/revistă: Nationalities papers, vol. 24, nr.3, pg. 491 - 509 țară: Uk, Abingdon, Oxfordshire an: 1996 limbă: Engleza cuvinte cheie: Minoritati etinice (maghiari, romi); nationalism; politici etnice (asimilare); politica (discriminare) gen: Analiza statistica secundara se găsește: Centrul de documentare pentru o societate deschisa rezumat: Autorul analizeaza soarta minoritatii maghiare din Romania in lumina situatiei politice romanesti, a dezvoltarii economice si a situatiei geopolitice a Romaniei. Parerea autorului este ca minoritatea maghiara din Romania este un puternic factor de influenta in campul fortelor politice externe si interne.

Burtea, Vasile Marginalizare istorica si cooperare sociala in cazul populatiei de rromi (Historical marginalization and social cooperation concerning the gypsies population) institut: M.M.P.S.; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 3 year, no.3, pp.109-119 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Culture (attitudes, identity, religion); politics (discrimination); interethnic relation (interethnic tensions) gen: Studiu teoretic se găsește: Ccrit rezumat: Studiul se concentrează asupra conceptului de marginalizare în ceea ce privește populația romă. Analiza se efectuează după mai multe criterii, cum ar fi: locul de trai, viața economică și comerțul, practici religioase, cultura și educația. Sunt incluse concepte mai vechi cum ar fi traficul, vânzări pe stradă, dar și concepte noi cum ar fi: marginalitate, complementaritate economică. Este folosită întreaga istorie a populației rome, modul lor de viață și filosofia lor.

Caplelle Pogacean, Antonela Relations hungaro-roumaines et la question des minorites magyares institut: Centre D'etudes Et De Recherches Internationales; editură/revistă: Les etudes du ceri, nr.12 an: 1996 limbă: Franceza cuvinte cheie: "Minoritati etnice (maghiari); politica (relatii interstate, romania-ungaria, partide politice)" gen: Analiza politica se găsește: Centrul de cercetare a relatiilor interetnice, Cluj-Napoca rezumat: "Aspectele tratate in articol vizeaza in principal problemele care afecteaza dialogul romano-ungar, avandu-se in vedere urmatoarele interogatii: ce loc ocupa minoritatile maghiare in politica interna maghiara; exista o "probleme maghiara" in Romania, dupa cum se afirma de obicei; cum evolueaza UDMR, singura organizatie a minoritatii maghiare, dupa infiintarea ei din 1989; cum intervine Europa in relatiile bilaterale; care sunt relatiile dintre cele doua tari pe piata europeana."

Csepeli Gyorgy; Orkeny Antal Laturile schimbătoare ale naționalismului maghiar (The changing facets of hUngarian nationalism) editură/revistă: Social research, vol.63, pp.247-287 an: 1996 limbă: English cuvinte cheie: Naționalism; cultură (identitate națională);minorități etnice (maghiarii) gen: Anchetă sociologică se găsește: C.c.r.i.t. rezumat: Articolul examinează creșterea naționalismului în Ungaria. El începe cu un fundal istoric al acesteia (creșterii naționalismului în Ungaria) și este explicată influența paradoxală a statului socialist în dezvoltarea naționalismului. Se prezintă ăn continuare analiza lui T. Marshall privind statutul modern al cetățeniei cu trei arii ce cresc împreună cu dezvoltarea societății burgheze. Repetatele studii empirice (1983, 1989, 1994) nu arată shimbări semnificative ale identității naționale. În final sunt prezentate măsurile conștiinței naționale.

D.Sandu Sociologia tranziției. Valori și tipuri sociale în România editură/revistă: Staff, 1996, pp.166-170 an: 1996

Evelyn, N. Farkas Ocolirea statului: asigurarea drepturilor culturale și educaționale ale minorităților maghiare (Circumventing the state : securing cultural and educational rights for Hungarian minorities) institut: J.P.I.A.; editură/revistă: J.p.i.a./ The jurnal of public and international affairs an: 1996 limbă: English cuvinte cheie: Minorități etnice (maghiari); educaței (educație interculturală) gen: Studiu teoretic se găsește: C.c.r.i.t., the site : http://www.wws.princeton.edu/~jpia/july96/farkas.html rezumat: Articolul este despre minoritățile maghiare din Romania și Slovacia, care sunt ambalate într-o luptă pentru drepturile culturale și educaționale, punându-i împotriva guvernului central din București și Bratislava. Premisa este că guvernul trebuie să definească și să finanțeze instituțiile educaționale și culturale. Lucrarea aduce acestă presupoziție prin explorarea justificărilor teoretice pentru o mutare a statului din procesul stabilirii unor asemenea instituții pentru minorități etnice. Studiul conclude faptul că aceste instituții non-guvernamentale contrabalansează puterea statului și trebuie deci să se conformeze cu limitările democrației nominale curente în Slovacia și Romania.

F.Despres Politique Etrangere Roumanie. A l'epreuve De Ses Contradictions editură/revistă: Edition L'Harmattan, 1996pp. 125 - 135, p. 127 țară: Franța an: 1996

Fati, Sabina Descresterea punr si jocul suma-nula al udmr (The decrease of punr and zero-sum game of udmr) institut: Radio Europa Libera; editură/revistă: Political and economical researches institute/ Sfera politicii, 4 year, no.42, pp.20-23 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Politică (partide politice, partide etnice) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca științelor politice rezumat: Studiul prezintă atitudinea declanșată de semnarea Tratatului Româno-Maghiar atât în România cât și în Ungaria, insistând pe atitudinile partidelor PUNR și UDMR - aceste fiind partidele din partea cărora s-a înregistrat cea mai puternică opoziție, însă din motive diferite. PUNR se află pe o curbă ce descreștere în mod natural, iar UDMR încearcă să demonstreze că este o forță politică ce schimbă accentul de la problemele comunității maghiare la problemele de interes general.

George, Alexandru Romania fata cu nationalismul (Romania faced with nationalism) editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 3 year, no. 2, pp. 139-145 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Nationalism; politică (relații interstatale ); relații interetnice (tensiuni etnice, asimilare) gen: Studiu teoretic, abordare istorică se găsește: Ccrit rezumat: Studiul are în vedere analiza naționalismului în România, mai ales istoria modernă a României (începând cu 1821), curentele, dezvoltarea și realitățile. Autorul ia în considerare câteva dintre aceste direcții ca rădăcini ale naționalismului prezent în România.

Ghetau, Vasile O proiectare conditionala a populatiei romane pe principalele nationalitati : 1992-2025 (A conditional projection of romanian's population by main nationalities : 1992-2025 institut: Bucharest University, Sociology College, Romania; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 3 year, no.1, pp. 77-105 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: "Demografie (migratie); minorități etnice (maghiari, secui, ceangăi, evrei, romi etc.)" gen: Analiză statistică se găsește: Ccrit rezumat: Studiul prezintă o proiecție a populației României după principalele naționalități - români, maghiari, romi etc. - între 1992 - 2025. După o scurtă revizuire a structurării populației române după naționalități, conform recensământului din 1992, autorul arată dificultățile referitoare la estimarea numărului real al romilor și diferențele de fertilitate și mortalitate în funcție de naționalități. Sunt alese două asumpții referitoare la numărul romilor, fertilitatea și mortalitatea lor conform datelor din anul 1992, și sunt căutate schimbările potențiale în structura de vârstă și mărimea populației în viitor, rata de natalitate și mortalitate în funcție de naționalitate.

J.J.Linz, A. Stepan Problems of democratic transition and consolidation. Southern europe, south america, and post-communist europe editură/revistă: Baltimore, 1996, pp. 349 - 356 an: 1996

Kantor, Irina, Ana Alegeri intr-un sat din Transilvania (Elections in a Transilvanian village) institut: Babes-Bolyai University; editură/revistă: Political and economical researches institute/ Sfera politicii, 4 year, no.42, pp.15-18 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Politică (alegeri electorale, partide etnice, partide politice) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca științelor politice rezumat: Articolul analizează apariția instituțiilor democratice din România, concentrându-se pe analiza fenomenului dintr-o comunitate rurală. Teoria formelor fără fond este considerată drept explicație pentru instituțiile politice prezente și reformarea lor. Este descris un sat tipic Transilvănean și sunt examinate politicile adoptate de PUNR și UDMR, și motivul orientării minorității maghiare mai degrabă către o cooperare decât către conflicte în alegeri electorale.

Latea, Puiu; Cristea, Octav; Chelcea, Liviu Dincolo de iluzia unitatii. Mecanisme identitare si de perceptie a alteritatii in comuna sintana institut: Bucharest University; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 3 year, no.4, pp. 94-122 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Cultură (identitate, atitudini, multietnic) gen: Studiu de caz, anchetă sociologică se găsește: Ccrit rezumat: Studiul se concentrează asupra formelor în care sunt definite identitățile de grup în comunitățile multiculturale, multietnice. Considerând cazul satului Sântana, unde romii, germanii și românii trăiesc împreună. Autorul identifică felul în care accentul este pus pe diferențele culturale în timp ce se poartă negocieri permanente ducând câteodată la criză de identitate. Ipoteza de bază susține că principalul predictor în formarea relațiilor interetnice și interculturale este dat de tipul comunității din care fac parte actorii.

Mungiu-Pippidi, Alina Problema democratiei transetnice (The problem of transethical democracy) institut: Political Studies Centre; editură/revistă: Political and economical researches institute/ Sfera politicii, 4 year, no.36,37,38 , pp.37-45, 36-42, 16-23 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice (maghiari); politică (partide etnice) gen: Studiu teoretic se găsește: Octavian Goga county library rezumat: Studiul prezintă problema minorităților maghiare din variate unghiuri, avănd substraturi care țin nu doar de soluțiile juridice, legislative sau administrative ci prezintă o încărcare psihologică legată de trecutul Transilvaniei, ceea ce motivează tendințele profunde. Autorul grupează aceste tendințe în: oficiul de consultanță ideologică, oficiul de consultanță umanitară (drepturi colective și individuale) și oficiul de consultanță administrativo-politică (autodeterminere intrenă). Ca actori politici principali sunt analizați UDMR și CDR.

Nemes, Arpad Minoritatea maghiara si integrarea euro-antlantica (The hUngarian minority and the euro-atlantic integration) institut: International Relations Of The President And The Democratic Alliance Of Hungarians In Romania; editură/revistă: Political and economical researches institute/ Sfera politicii, 4 year, no.40, pp.14-17 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice (maghiarii); politică (partide etnice) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca științelor politice rezumat: Autorul studiului consideră că integrarea României în structura Euro-Atlantică este legată de o bună relație de vecinătate cu Ungaria și cu situația minorității maghiare din România; există cel puțin un obiectiv bazat pe interes comun: integrarea României în NATO. Este subliniat necesitatea unor abordări care poate fi construită pe principii precum: integrarea socială, separatism și loialitate."

Stan, Valentin Tratatul romano-ungar (The Romanian-hUngarian treaty) institut: Bucharest University, History College; editură/revistă: Political and economical researches institute/ Sfera politicii, 4 year, no.41 , pp.45-48 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Politică (irelații interstatale) gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca județeană Octavian Goga rezumat: În studiu sunt considerate rezultatele instrumentului juridic impus bilateral româno-ungar și poziția oficială, în timp, față de acest tratat și de asemenea rezultatele semnării din 1996. Sunt analizate refuzul autorității române de a încheia tratatul româno-ungar în martie 1995 și discuția despre Recomandarea 1201.

Trebici, Vladimir Minoritatile nationale din Romania (National minorities from Romania) institut: A.S.E. Bucharest And C.E.D.O.R.; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 3 year, no. 1, pp. 106-103 țară: România, București an: 1996 limbă: Romanian cuvinte cheie: Demografie (migrație); minorități etnice (maghiari, secui, ceangăi, evrei, țigani etc.) gen: Studiu etnografic se găsește: Ccrit rezumat: Studiul examinează situația minorităților etnice din România, conform recensământului din 1992. Este accentuat mai ales minoritatea etnică maghiară. Sunt examinate de asemenea prinicpalele caracteristici ale maghiarilor: structurile de vârstă și sex, distribuția regională și de asemenea câteva trăsături social - economice. Trebuie subliniat importanța distribuției maghiarilor după religie.

Varga E. Arpad Csaladok nemzetisegi es felekezeti osszetetele Romaniaban az 1992. evi nepszamlalas eredmenyei alapjan institut: Fundatie De Inovatie Maghiara, Budapesta; editură/revistă: Regio, nr. 3, pg. 81 - 139 țară: Ungaria, Budapesta an: 1996 limbă: Maghiara cuvinte cheie: Cultura (identitate, religie, natiune); relatii interetnice gen: Analizasociologica pe baza recensamantului se găsește: Ccrit rezumat: Autorul analizeaza rezultatele recensamantului din 1992 in lumina diferitelor grupuri etnice si a structurii familiilor. Deasemnea este preocupat de relatia dintre nationalitate, religie sI casatoriile mixte.

Verdery, Katherine Naționalism, postsocialism și spațui în europa de est editură/revistă: Social research, vol.63, pp.77-96 an: 1996 limbă: English cuvinte cheie: Naționalism gen: Studiu teoretic se găsește: C.c.r.i.t. rezumat: Articolul examinează cauzele etnonaționalismului în Europa de Est, relația dintre postsocialism și naționalism Est European, problema de state-making la răsăritul etnonaționalismului în regiune.
kapcsolódó
» az adatbázisról
további repertóriumok

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia