horváth istván
Románia nemzetiségi bibliográfiája 1990-2001

 

       bibliográfiák   » románia nemzetiségi bibliográfiája
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v z  
  cím a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  mutatók a c d e g l m n o p r s t v
  keresés   szûkítés -  
    1995: 13 cikk lapozás: 1-13


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
D.Deletant Ceaușescu and the securitate. Coercion and dissent in Romania, 1965 - 1989 editură/revistă: Hurst & co publishers ltd an: 1995

G. Andreescu Recomandarea 1201, drepturile minorităților naționale și dezbaterile publice din România editură/revistă: Revista româna de drepturile omului 8/1995 pp. 33-40, p.38 an: 1995

I.Livezeanu Cultural politics in greater Romania. Regionalism, nation building and ethnic struggle1918 - 1930 editură/revistă: Cornell university press an: 1995

Ciobanu, Elena Dimensiunea morala a relatiilor interetnice.climatul moral si rolul factorului subiectiv (The moral dimension of interethnic relations. The moral climate and the role of subjectiv factor) institut: Sociological Institute, Bucharest; editură/revistă: Imas / Revista de cercetari sociale, 2 year, no. 4, pp. 103-115 țară: România, București an: 1995 limbă: Romanian cuvinte cheie: Cultură(atitudine , religie, identitate); politică (discriminare); relații interetnice ( conflicte etnice, tensiuni interetnice) gen: Anchetă, interviuri, observatii se găsește: Ccrit rezumat: Articolul studiază dimensiunea morală a relațiilor interetnice și aduce la suprafață problema importantă a modului în care grupurile sociale își definesc coeziunea. Pe baza unor date empirice calitative despre o comunitate de romi sunt prezentate diferite comentarii, cele mai multe referitoare la valori morale și conexiunile lor modurile de viață economice și sociale.

Ciuperca, Cristian Impactul relegiei asupra societatii romanesti dupa 1989 (Religion's impact on the Romanian society after decembre 1989) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 6, no.5-6, pp.455-460 țară: România, București an: 1995 limbă: Romanian cuvinte cheie: "Cultură (religie); relații etnice (conflicte etnice)" gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca academiei române rezumat: Studiul prezintă societatea modernă ca fiind instabilă, într-o acută criză morală, politică, ideologică și religioasă . În România, Biserica încearcă să creeze spațiul necesar pentru o revitalizare masivă în toate compartimentele și structurile. Din cauză că a fost lăsată la o parte atât de mult timp, dintr-o dată pătrunde în sufletele oamenilor, de înțeles, cu vigoare, dar plin de riscuri psihologice și efecte perverse. Există posibilitatea să apară conflicte etnice și religioase.

I. Horvath Ethnic tension and conflict in Romania editură/revistă: In seewan, g. (ed) minderheiten als konfliktpotential in osmittel und sudosteuropa munchen: r. Oldenburg verlag, 1995 pp. 231-242 an: 1995

J.P. Ligeois, N. Gheorghe Gypsies: a european minority editură/revistă: Mrg report an: 1995

Merfea, Mihai Ceangaii despre ei insisi ( the changas about them self) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 6, no.5-6, pp.421-438 țară: România, București an: 1995 limbă: Romanian cuvinte cheie: Minorități etnice gen: Anchetă sociologică se găsește: Biblioteca academiei române rezumat: Studiul prezintă ceangăii care sunt considerați de cele mai multe ori români din Transilvani ce conlocuiesc cu secuii de sute de ani, împrumutând cuvinte din limba lor, forțați să treacă la catolicism, dar ei și-au menținut propriul limbaj, propria lor tradiție și propriile lor obiceiuri. Populația care vorbește română, "ceangăiască" și maghiară, de religie catolică, greco-catolică, ortodoxă, protestantă și neoprotestantă și care a migrat din Transilvania spre locuri din Moldova este numită "ceangău". Pentru a argumenta aceste afirmații, autorul aduce dovezi istorice, argumente lingvistice, etnografice și de asemenea dovezi geografice,etnosociologice, folclorice și antropologice."

Pavai Istvan Moldvai magyarok megnevezesei institut: Muzeul De Etnografie, Budapesta, Ungaria; editură/revistă: Regio - kisebbsegi szemle, nr. 4, pg. 149 - 164 țară: Ungaria, Budapesta an: 1995 limbă: Maghiara cuvinte cheie: Cultura (autoidentificare, heteroidentificare, identitate, religie); politici etnice (asimilare) gen: Interviu se găsește: Centrul de documentare "ion aluas", Cluj-Napoca rezumat: Autorul discuta problemele cele mai des amintite in legatura cu identitatea maghiarilor din Moldova. Autorul incearca sa reconstruiasca modalitatile prin care maghiarii din Moldova isi construiesc identitatea.

Stanciulescu, Stefan Nationalism si violenta colectiva (Nationalism and the collective violence) editură/revistă: Romanian academy/ Sociologie romaneasca, year 6, no.1-2, pp.37-44 țară: România, București an: 1995 limbă: Romanian cuvinte cheie: Relații interetnice (violență etnică); minorități etnice gen: Studiu teoretic se găsește: Biblioteca academiei române rezumat: Studiul prezintă conceptul de "violență colectivă" și principalele teorii ale violenței colective. Autorul dorește să identifice ceea ce este specific în violența colectivă de tip naționalist în comparație cu alte tipuri ale violenței colective. Este prezentată reacția fenomenului de agresiune antinațională. Conflictul apare când ordinea simbolică a comunității este contestată, povocată, atacată și distrusă. Violența colectivă de tip naționalist este un epifenomen al violenței definite la un nivel simbolic între cele două comunități, unul încercând să stăpânească iar altul să apere o lume simbolică prin care ei percep un spațiu determinat fizic."

Trebici,Vladimir Commentaria in demographiam(I) editură/revistă: Romanian academy,/ Sociologie romaneasca,year 6,no.1-2,pp.109-120 țară: România, București an: 1995 limbă: Roumanian cuvinte cheie: Cultură(religie) gen: Studiu teoretic(date statistice) se găsește: Biblioteca academiei române rezumat: Studiul analizează informal problemele demografice din România, datorită necesității de a arăta aspectele cele mai puțin înțelese sau greșit înțelese, folosindu-se în principal de rezultatele recensământului din 7 ianuarie 1992. Sunt urmărite problemele minorităților și structura populației după religie.

Vecsei Karoly Ciganyok a szekelyfoldi Parajdon editură/revistă: Regio, nr. 1 - 2, pg. 64 - 77 țară: Ungaria, Budapesta an: 1995 limbă: Maghiara cuvinte cheie: Cultura (religie, simboluri nationale, identitate nationala, stereotipii); relatii interetnice (tensiune interetnica), politca (partide politice, udmr, marginalizare), minoritati etnice (romi,maghiari) gen: Ancheta sociologica se găsește: Ccrit rezumat: Ne este prezentata o comunitate de romi din Praid, jud. Harghita: situatia sociala, familiala a acestora, respectiv conditiile sociale, culturale, igienice si morale ale acestora. Ancheta este asezata intr-un context mai general, autorul prezentand mai pe larg situatia romilor din Romania, accentuand importanta scolarizarii in randul romilor.
kapcsolódó
» az adatbázisról
további repertóriumok

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia